Home > Szkolenia > Programowanie > Szkolenie TypeScript dla początkujących

Szkolenie TypeScript dla początkujących - 21 godzin

Typescript
Szkolenie TypeScript dla początkujących
2200

Szkolenie Praca z TypeScript dla początkujących skierowane jest do poczatkujących programistów JavaScript, którzy chcą poznać zalety i wady wykorzystania języka TypeScript podczas tworzenia aplikacji internetowych.

TypeScript to nadzbiór JavaScript, oznacza to, że ​​zawiera wszystkie funkcje JavaScript, a także inne. W związku z tym każdy program napisany w prawidłowym języku JavaScript będzie również działał zgodnie z oczekiwaniami w języku TypeScript. W rzeczywistości TypeScript kompiluje się po prostu do zwykłego JavaScript. Więc jaka jest różnica? TypeScript oferuje nam większą kontrolę nad naszym kodem za pomocą adnotacji typu, interfejsów i klas. JavaScript jest wpisywany dynamicznie. Dlatego programy napisane w JavaScript nie znają typu danych zmiennej, dopóki tej zmiennej nie zostanie przypisana wartość w czasie wykonywania. Zmienna może zostać ponownie przypisana lub zmieniona na wartość innego typu bez problemów lub ostrzeżeń. Może to powodować błędy, które są często pomijane, zwłaszcza w dużych aplikacjach. TypeScript używa pisania statycznego. Zmiennym można nadać typ, gdy są zadeklarowane. TypeScript sprawdzi typy w czasie kompilacji i zgłosi błąd, jeśli zmienna kiedykolwiek otrzyma wartość innego typu. Jednak błąd nie uniemożliwia wykonania kodu. Kod nadal będzie skompilowany do zwykłego JavaScript i będzie działał normalnie. W ten sposób TypeScript jest czymś w rodzaju „sprawdzania pisowni” dla kodu.

Szkolenie Praca z TypeScript dla początkujących jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów oprogramowania z wieloletnią praktyką w branży, oraz ćwiczenia na których uczestnicy będą mieli okazję w sposób praktyczny wykorzystać uzyskaną wiedzę. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platforma e-learningową znajdziesz <a href=”https://szkolenia.windroos.pl/index.php/platforma-e-learningowa/”>tutaj</a>.

Jeżeli interesuje Cię kurs front-endu zapraszamy na „Front -end developer – kurs zbalansowany”

godzin 1
Przygotowanie środowiska / Pakiety / Polecenia / Przechowywanie danych / Zalety języka TypeScript

1. Przygotowanie środowiska programistycznego

- Instalacja Node.js, Gita, TypeScript, edytora tekstu

- Projekt

- Pliki konfiguracyjne

- Kod TypeScript

- Kompilowanie i uruchamianie kodu

- Definiowanie modelu danych

- Dodawanie funkcji do klasy kolekcji

3. Pakiet zewnętrzny

4. Dodawanie poleceń

- Filtrowanie elementów

- Dodawanie zadań

5. Trwałe przechowywanie danych

6. Zalety języka TypeScript

- Funkcje języka TypeScript

- Poznawanie wersji JavaScript

- Konfiguracja środowiska programistycznego

godzin 2
JavaScript / Kompilator TypeScript / Testowanie i debugowanie kodu TypeScript / Typowanie statyczne / Funkcje

7. Wprowadzenie do języka JavaScript

- Typy języka JavaScript

- Tablice

- Obiekty

- Słowo kluczowe this

8. Wprowadzenie do JavaScript

- Dziedziczenie obiektu JavaScript

- Używanie iteratorów i generatorów

- Używanie kolekcji JavaScript

- Używanie modułów

9. Używanie kompilatora TypeScript

- Struktura projektu

- Menedżer pakietów Node

- Plik konfiguracyjny kompilatora TypeScript

- Kompilacja kodu TypeScript

- Funkcjonalność: wersjonowanie celu

- Wybór formatu modułu

- Ustawienia konfiguracji kompilatora

10. Testowanie i debugowanie kodu TypeScript

- Debugowanie kodu TypeScript

- Linter TypeScript

- Testy jednostkowe w TypeScript

11. Typowanie statyczne

- Typy statyczne

- Używanie unii typu

- Asercja typu

- Typ unknown

- Typy null

12. Używanie funkcji

- Definiowanie funkcji

- Parametry funkcji

- Wynik działania funkcji

godzin 3
Tablice, krotki, wyliczenia / Obiekty / Klasy i intefejsy / Typy generyczne

13. Tablice, krotki, wyliczenia

- Praca z tablicami

- Krotka

- Wyliczenie

- Używanie typu literału wartości

- Alias typu

14. Praca z obiektami

- Praca z obiektami

- Używanie złączenia typów

15. Praca z klasami i interfejsami

- Używanie funkcji konstruktora

- Używanie klas

- Interfejs

- Dynamiczne tworzenie właściwości

16. Używanie typów generycznych

- Tworzenie klasy generycznej

- Definiowanie interfejsu generycznego

17. Zaawansowane typy generyczne

- Używanie kolekcji generycznych

- Używanie iteratorów generycznych

- Używanie typów indeksu

- Używanie mapowania typu

- Typy warunkowe

18. Praca z JavaScript’em

- Dodawanie kodu TypeScript do przykładowego projektu

- Praca z kodem JavaScript

- Opisywanie typów używanych w kodzie JavaScript

- Pliki deklaracji

Cena od PLN2,200/osobę
2,200
Koszt 2,200 PLN

Cena

Podana cena jest ceną, która stanowi całość kosztów ponoszonych przez Uczestnika.

Ważne w przypadku firm: Jest to kwota brutto, czyli zawiera już podatek VAT.

Voucher na szkolenia 2024 / 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych. Voucher zakupiony w 2024 roku należy wykorzystać do 31 grudnia 2025 roku.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Autorskie materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.